BIM (REVIT)

PROGRAM REVIT UPRASZCZA PROCES PROJEKTOWANIA INŻYNIERYJNEGO

Korzystamy z jednego modelu, aby usprawnić przekazywanie założeń projektowych przed rozpoczęciem prac budowlanych.

PROWADZIMY SYMULACJE I WYKRYWANIE KOLIZJI JUŻ NA WCZESNYCH ETAPACH PROCESU PROJEKTOWANIA

Projektujemy, modelujemy instalacje w budynkach w kontekście pełnego modelu informacji o instalacjach technicznych uwzględniając model konstrukcyjno –architektoniczny.

PRZYKŁADOWE
REALIZACJE